Politika privatnosti – Privacy Policy

Vaša privatnost nam je veoma bitna. Napisali smo ovu politiku privatnosti kako bi shvatili način na koji mi skupljamo i koristimo informacije. Ovo je okvir naše politike privatnosti.

Pre ili u toku skupljanja ličnih podataka, mi ćemo navesti svrhu skupljanja podataka.
Mi ćemo skupljati i koristiti informacije samo i isključivo u svrhe koje smo naveli, osim ukoliko dobijemo individualni pristanak koji zahteva zakon.
Zadržaćemo informacije koliko god je to neophodno za ispunjavanje ciljeva. Skupljaćemo lične informacije samo u okvirima propisanim zakonom i sa znanjem i pristankom individua.
Lični podaci treba da budu relevantni svrsi za koju se koriste i treba da budu tačni, kompletni i aktuelni.
Mi ćemo štititi lične informacije od krađe ili gubitka, kao i od neovlašćenog pristupa, kopiranja i modifikacije.
Mi ćemo omogućiti korisnicima da vide našu politiku privatnosti i uslove korišćenja.

Mi smo predani u vođenju sajta prema gore navedenim principima kako bi osigurali da je privatnost ličnih informacija zaštićena i održavana.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)