Uslovi Korišćenja – Terms of service

1. Uslovi

Ulaskom na ovaj sajt, vi se slažete sa ovim uslovima korišćenja, svim važećim zakonima i regulativama, i slažete se tim da ste odgovorni za poštovanje svih važećih zakona. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, vama je zabranjen pristup sajtu. Sadržaj sajta, tekstualni materijali, slike i kodovi, su zaštićeni autorskim pravima.

2. Licenca korišćenja

Dozvoljava se privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacije ili softvera) na Igre-igrice.org sajtu za lične, nekomercijalne i samo u svrhu gledanja. Nije dozvoljeno:

  • -menjanje i kopiranje materijala
  • -korišćenje materijala u komericijalne svrhe, za javna prikazivanje (komercijalna i nekomercijalna)
  • -pokušaji da se dekompajlira ili ponovi bilo koji kod sadržan na sajtu igre-igrice.org
  • -uklanjanje bilo kakvog žiga ili copyright informacije iz materijala
  • -transfer i kopiranje materijala drugim osobama ili pravljenja kopija materijala na neki drugi server.

Licenca se automatski ukida ukoliko prekršite bilo koje ograničenje i moguće je ukidanje licence od strane igre-igrice org u bilo koje vreme. Po zabrani gledanja materijala ili po zabrani korišćenja, morate uništiti sav skinuti materijal, bilo u elektronskoj ili u štampanoj formi.

3.Odricanje

Materijali na sajtu Igre-igrice.org su dostupni takvi kakvi su. Igre-igrice.org ne daje garancije, izražene ili podrazumevane, i odriče se svih garancija, uključujući bez ograničenja, podrazumevane garancije i uslove poslovanja, intelektualnu svojinu, kao i povredu prava. Dalje, Igre-igrice.org ne garantuje ili kreira reprezentaciju što se tiče tačnosti i relevatnosti materijala na sajtu ili na sajtovima koji linkuju na ovaj sajt.

4. Ograničenja

Ni u kom slučaju Igre-igrice.org ili njegovi dobavljači nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu od gubitka podataka ili profita, ili zbog prekida rada sajta) nastalu korišćenjem ili nemogućnosti korišćenja sajta ili materijala na sajtu Igre-igrice.org.

5. Revizije i štamparske greške

Materijali koji se pojavljuju na sajtu Igre-igrice.org mogu da sadrže tehničke, štamparske ili fotografske greške. Igre-igrice.org ne garantuje ni za jedan materijal na sajtu da je precizan, kompletan ili aktuelan. Igre-igrice.org mogu da vrše izmene na materijalima na sajtu bez prethodnog obaveštenja.

6. Linkovi

Igre-igrice.org nije pregledao sve sajtove koji linkuju na njega ili na koje on linkuje i nije odgovoran za sadržaje koji se nalaze na tim sajtovima. Ubacivanje linka ka nekom sajtu ne znači da je taj sajt podržan od strane Igre-igrice.org. Korišćenje linkovanih sajtova je na sopstvenu odgovornost korisnika.

7. Izmene uslova korišćenja sajta

Igre-igrice.org može da uradi reviziju ovih uslova korišćenja u bilo koje vreme, bez prethodnog obaveštenja. Korišćenjem ovog sajta vi se slažete sa trenutnom verzijom uslova korišćenja.

8. Zakon

Svaki zahtev koji se podnosi na sajtu Igre-igrice.org je regulisan zakonima države Srbije, bez obzira na neusaglašenost zakonskih odredbi.
Opšti uslovi se primenjuju na korišćenje sajta Igre-igrice.org.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
Uslovi Korišćenja - Terms of service, 5.0 out of 5 based on 3 ratings